• Quách Văn Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0968277282
  • Email:
   850891@gmail.com
 • Trần Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên - TPTĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Sư Phạm Tiểu Học
  • Điện thoại:
   0383584855
  • Email:
   tranthanhhaick@gmail.com
 • Trần Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0383584855
  • Email:
   tranthanhhaick@gmail.com
 • Triệu Thanh Giảng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0979053167
  • Email:
   giangtrieu7474@gmail.com
 • Nguyễn Văn Cọp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Điện thoại:
   0977578644
  • Email:
   copchaukhanha166@gmail.com
 • Võ Thị Ngọc Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng Viên
  • Điện thoại:
   0989910093
  • Email:
   ngocthost1980@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Sư Phạm Tiểu Học
  • Điện thoại:
   0904600632
  • Email:
   vanhaithck@gmail.com
 • Dương Đức Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Sư Phạm Tiểu Học
  • Điện thoại:
   0983742111
  • Email:
   duchiepchaukhanha@gmail.com
 • Lê Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên - TT Tổ 2
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Sư Phạm Tiểu Học
  • Điện thoại:
   0379527270
  • Email:
   binhcklpst@gmail.com
 • Nguyễn Văn Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên - TT Tổ 4
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Sư Phạm Tiểu Học
  • Điện thoại:
   0979053909
  • Email:
   nguyenvantanthchaukhanhb.gmail.com
 • Lê Văn Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng Sư Phạm Tiểu Học
  • Điện thoại:
   0368895011
  • Email:
   levankhoa1971st@gmail.com
 • Lê Tấn Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng Sư Phạm Tiểu Học
  • Điện thoại:
   094477050
  • Email:
   letanchinh@gmail.com
 • Dương Quốc Trấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Sư Phạm Tiểu Học
  • Điện thoại:
   0983906981
  • Email:
   thaytranchaukhanh@gmail.com
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Tháng 11 : 1.104