• Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Sư Phạm Tiểu Học
  • Điện thoại:
   0904600632
  • Email:
   vanhaithck@gmail.com
 • Lê Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên - TT Tổ 2
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Sư Phạm Tiểu Học
  • Điện thoại:
   0379527270
  • Email:
   binhcklpst@gmail.com
 • Nguyễn Văn Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên - TT Tổ 4
  • Học hàm, học vị:
   Cử Nhân Sư Phạm Tiểu Học
  • Điện thoại:
   0979053909
  • Email:
   nguyenvantanthchaukhanhb.gmail.com
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 01 : 42